Vilkår

Betalingsbetingelser:

Vi accepterer udelukkende betaling online via det leverede link. Kontanter på dagen ved leveringsadressen accepteres ikke. Betaling via faktura kan kun foretages, hvis andet er skriftligt aftalt. Ved brug af MobilePay ved leveringsadressen skal du være opmærksom på eventuelle daglige beløbsgrænser.

Flyttekasser:

 • Lånte kasser skal returneres senest 30 dage efter flyttedato; manglende tilbagelevering pålægger et gebyr på 10 kr. pr. kasse, pr. påbegyndt måned.
 • Køb af 1 stk. flyttekasse koster 50 kr. pr. stk.
 • Flyttekasser skal være foldet sammen ved afhentning på den nye adresse. Hvis sammenfoldning er påkrævet, pålægges et gebyr svarende til vores timepriser for flyttemænd, dog minimum 500 kr. i timen pr. flyttemand.
 • Lånte kasser skal mærkes med labels, da der ikke må skrives direkte på dem.
 • Lånte kasser skal returneres i næsten samme stand som ved modtagelse.
 • Kasser må maksimalt veje 20 kg pr. stk. (Vi tager forbehold for ompakning af flyttekasser, hvis de er for tungt pakket).

Fakturering: Ved fakturering pålægges et faktureringsgebyr fra vores administration.

Vi beder om forståelse for, at alle betalinger foretages online via det angivne betalingslink.

 

Bekræftelsesvilkår vedrørende timebaserede priser.

For opgaver indenfor Storkøbenhavn og Odense påbegyndes tiden, når vores team ankommer til startadressen, og afsluttes, når flytningen er fuldført på tilflytningsadressen. Vi opkræver kun pr. påbegyndt time efter minimumsbooking i overensstemmelse med vores tilbudsvilkår.

For tungt løftearbejde opkræver vi et gebyr på 250 kr. pr. ting over 60 kg pr. medarbejder udover timeprisen. Genstande med en egenvægt over 200 kg pålægger et gebyr på 1000 kr. pr. medarbejder (3-4) udover timeprisen. Hvis egenvægten overstiger 300 kg, vil gebyret være 1500 kr. pr. medarbejder udover timeprisen.

Bortskaffelse af affald på genbrugsplads indebærer et gebyr på 1000 kr. for adgang med erhvervsbiler, hvor der tillægges timeprisen baseret på det faktiske tidsforbrug.

For at sikre en smidig proces ringer vi altid 30 minutter før ankomst, da det faktiske ankomsttidspunkt kan variere i forhold til det aftalte ankomstestimat. Vigtigt at bemærke er, at der ikke pålægges kilometertakst for afstande under 20 km.

 

 

FORSIKRINGSVILKÅR – DANSK LOGISTIK

Når du vælger Dansk-Logistik.dk til at håndtere din flytteopgave, kan du være tryg ved, at dine ejendele er forsikrede i overensstemmelse med gældende forsikringslovgivning. Vi følger branchens standardvilkår, og du kan finde yderligere information på vores hjemmeside.

Her er nogle vigtige punkter fra vores forsikringsvilkår, som du bør være opmærksom på:

 1. Pakning af skrøbelige genstande:
  • Spejle, glas, malerier, lamper og lignende skal pakkes ind i bobleplast eller tilsvarende.
 2. Elektroniske produkter:
  • Fladskærme og andre elektroniske produkter skal pakkes ind i deres originalemballage.
 3. Fuld Forsikring:
  • Ved valg af en flyttepris med fuld forsikring står vi for nedpakning og udpakning af dine ejendele.
 4. Betaling og Forsikringssager:
  • Det fulde beløb for flytningen skal være betalt, før en forsikringssag kan indsendes.
  • Eventuelle skader skal anmeldes senest 48 timer efter endt flytning.
 5. Ansvar og Undtagelser:
  • Dansk-Logistik.dk har ansvar som fragtfører.
  • Vi er ansvarlige for skader forårsaget af fejl eller forsømmelser fra vores side.
  • Vi påtager os ikke ansvar for tab på grund af force majeure eller for varer, der ikke kan tåle normale påvirkninger under flytning.
  • Vi tager ikke ansvar for tab eller skade på tobak, vin, spiritus, glas, spejle eller elektrisk og elektronisk udstyr.
 6. Kundens Ansvar:
  • Skader forårsaget af kunden eller personer, der handler på kundens vegne, er ikke dækket.
  • Møbler skal være skilt ad og fri for skruer/hængsler for at være dækket.
 7. Erstatningsansvar:
  • Erstatningsansvar er begrænset til genanskaffelsesprisen umiddelbart inden skaden indtrådte.
  • Affektionsværdi eller særlig værdi erstattes ikke.
 8. Anmeldelse af Skader:
  • Skader skal anmeldes via en underskrevet formular i PDF-format via e-mail inden for 48 timer efter flytning.
 9. Forsikringsanmeldelse:
  • For at behandle forsikringssager bedes du sende en underskrevet formular via e-mail med beskrivelse af skaden og en liste over beskadigede genstande.
 10. Begrænsninger i Dækning:
  • Erstatningsbeløbet kan være begrænset ved valg af en flyttepris uden fuld forsikring.

Download forsikringsformularen her: Dansk-Logistik – forskiringsformular